Přehled modelů

Úvod
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

chyba.cg3uvodD,Mzačátečnická chyba (kap. 2.2) *
klam.cg3uvodD,Mnevěřte svým očím (kap. 3.1) *
kratka.cg3uvodD,Mnevhodně oříznutá rovina (kap. 2.6) *
uloha16.cg3uvodK,D,Milustrace úlohy 3.1.6 *
uloha18.cg3uvodK,D,Milustrace úlohy 3.1.8 *
uloha110.cg3uvodK,D,Milustrace úlohy 3.1.10 *
uloha111.cg3uvodK,D,Milustrace úlohy 3.1.11 *
ova.cg3uvodKzadání úlohy 3.1.12 *
ova1.cg3uvodD,Mřešení úlohy 3.1.12 *
promitani.cg3uvodD,Mrůzné promítací metody – úloha 3.1.13 *
souradnice.cg3uvodD,Mpravotočivá soustava souřadnic – úloha 3.1 *
skvel02.cg3uvodD,Motočení útvaru – velikost (kap. 3.1) *
skvel01.cg3uvodD,M. . . a složitější model (kap. 3.1) *
Základní stereometrické vztahy a poučky
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

kolmice01.cg3pouckyD,Mdefinice kolmosti přímky a roviny *
kolmice02.cg3pouckyD,Mkritérium kolmosti přímky a roviny *
kolmerov.cg3pouckyD,Mkritérium kolmosti rovin (kap. 3.2) *
rovnob01.cg3pouckyD,M rovnoběžnost přímky s rovinou (kap. 3.2) *
rovnob02.cg3pouckyD,Mrovnoběžné průsečnice (kap. 3.2) *
triroviny.cg3pouckyD,Mvzájemná poloha tří rovin (kap. 3.2) *
pricka01.cg3pouckyD,M příčka mimoběžek daným bodem – úloha 4.1.4 *
pricka010.cg3pouckyKzadání úlohy 4.1.4 **
pricka02.cg3pouckyD,Mpříčka mimoběžek daného směru – úloha 4.1.4 *
pricka020.cg3pouckyKzadání úlohy 4.1.4 **
pricka03.cg3pouckyD,M nejkratší příčka mimoběžek – úloha 4.1.4 *
pricka030.cg3pouckyKzadání úlohy 4.1.4 ***
prickakolma.cg3pouckyD,M . . . a ještě jedna ilustrace nejkratší příčky (kap. 3.2) *
prost4u.cg3pouckyD,Mzborcený čtyřúhelník – úloha 3.2.1 *
prost4ures.cg3pouckyD,Mzborcený čtyřúhelník – úloha 3.2.1 *
sva.cg3pouckyD,Msvazek rovin – úloha 3.2.2 *
svares.cg3pouckyD,Msvazek rovin – úloha 3.2.2 *
pru2.cg3pouckyD,Mrovina rovnoběžná s průsečnicí – úloha 3.2.3 *
pru2res.cg3pouckyD,M rovina rovnoběžná s průsečnicí – úloha 3.2.3 *
Tělesa I (mnohostěny)
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

hranoly0.cg3telesaM,K modelování různých hranolů (kap. 3.3.1) *
hranoly1.cg3telesaD,Mukázka různých hranolů (kap. 3.3.1) *
rovnob.cg3telesaD,Mukázka rovnoběžnostěnu (kap. 3.3.1) *
klenec.cg3telesaD,Mukázka klence (kap. 3.3.1) *
jehlany0.cg3telesaM,Kmodelování jehlanů (kap. 3.3.2) *
jehlany1.cg3telesaD,Mukázka různých jehlanů (kap. 3.3.2) *
komoly0.cg3telesaD,Mkomolé konvexní jehlany (kap. 3.3.2) *
komoly1.cg3telesaD,M . . . a nekonvexní jehlany (kap. 3.3.2) *
teziste.cg3telesaD,Mtěžiště čtyřstěnu (kap. 3.3.2) *
maly.cg3telesaD,M spojnice středů hran čtyřstěnu – úloha 3.3.1 **
maly1.cg3telesaD,Mpodobné čtyřstěny – úloha 3.3.2 *
maly2.cg3telesaD,Mvepsaný osmistěn – úloha 3.3.3 **
maly3.cg3telesaD,Mobjemy – úloha 3.3.3 **
maly4.cg3telesaD,Mobjemy – úloha 3.3.3 **
objem1.cg3telesaD,Mobjem čtyřstěnu – úloha 3.3.4 *
objem2.cg3telesaD,Mpříklad 3.3.5 ***
objem3.cg3telesaD,Mpříklad 3.3.5 ***
dual1.cg3telesaD dvojice duálních pravidelných mnohostěnů **
dual2.cg3telesaD dvojice duálních pravidelných mnohostěnů **
anhr3335.cg3telesaDantihranol 5333 (kap. 3.3.3) **
polo466.cg3telesaD polopravidelný mnohostěn typu 466 **
prot388.cg3telesaK prototyp konstrukce mnohostěnu typu 388 (kap. 3.3.3) **
prot3444.cg3telesaK prototyp konstrukce mnohostěnu typu 3444 (k. 3.3.3) ***
stella.cg3telesaD,Mstella octangula (kap. 3.3.4) **
hvezda.cg3telesaD,M5 čtyřstěnů (kap. 3.3.4) **
small12.cg3telesaD,M hvězdicové dvanáctistěny (kap. 3.3.4) **
great12.cg3telesaD,M hvězdicové dvanáctistěny (kap. 3.3.4) **
Sítě mnohostěnů
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

dvaceti.cg3siteD,M,Tsíť pravidelného dvacetistěnu (kap. 3.3.5) *
valecpl.cg3siteD,Mrozvinutí pláště válce (kap. 3.3.5) **
kuzelpl1.cg3siteD,Mrozvinutí pláště kužele (kap. 3.3.5) **
site1.cg3siteD,M,Tsíť čtyřbokého jehlanu (kap. 3.3.5, 7.4) *
site2.cg3siteD,M,Ttisk sad sítí – čtyřstěn (kap. 7.4) *
site3.cg3siteD,M,Tsložitější mnohostěny (kap. 7.4) **
site4.cg3siteD,M,Tsložitější mnohostěny (kap. 7.4) **
site5.cg3siteD,M,Tsložitější mnohostěny (kap. 7.4) **
složka sada1
sada1.zip
site\sada1D,M,T sady sítí komentované v podkapitole 7.4 **
Řezy mnohostěnů
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

motivace.cg3rezyD,M odhad tvaru řezu krychle (kap. 3.4.1) **
krrez1.cg3rezyD,Mhledání řezu krychle – úloha 3.4.1 *
krrez2.cg3rezyD,Múloha 3.4.2 **
krrez2b.cg3rezyD,M speciální poloha roviny v úloze 3.4.2 **
krrez2h.cg3rezyD,M speciální poloha roviny v úloze 3.4.2 **
krrez3.cg3rezyK,D,M prototyp pro řez krychle rovinou (kap. 3.4.1) **
rezcv0.cg3rezyK,D,M prototyp pro cvičení řezu krychle rovinou (kap. 3.4.1) **
rezcv1.cg3rezyK,D,M prototyp pro cvičení řezu krychle rovinou (kap. 3.4.1) **
rezrovn.cg3rezyK,D,M řez rovnoběžnostěnu (kap. 3.4.1) **
rovinaot.cg3rezyKprototyp – otočná rovina (kap. 3.4) *
otocrez0.cg3rezyK prototyp – otočná a posuvná rovina (kap. 3.4) *
otocrez1.cg3rezyK prototyp – řezy jehlanu (kap. 3.4) *
otocrez2.cg3rezyKprototyp – řezy jehlanu (kap. 3.4) *
otocrez3.cg3rezyKprototyp – hranol, válec (kap. 3.4) *
otocrez4.cg3rezyKprototyp – hranol, válec (kap. 3.4) *
jehlrez.cg3rezyK,D,Mukázka řezu jehlanu (kap. 3.4.2) *
jehlprot.cg3rezyKprototyp pro řez jehlanu (kap. 3.4.2) *
jehlpro0.cg3rezyK . . . skryté nástroje systému (kap. 3.4.2) *
jehlpro1.cg3rezyK,D,M. . . začátek a konec konstrukce (kap. 3.4.2) *
jehlpro2.cg3rezyK,D,M. . . začátek a konec konstrukce (kap. 3.4.2) *
kolrez1.cg3rezyK,D,M řez – kolineace (kap. 3.4.2) *
kolrez2.cg3rezyK,D,M řez – kolineace (kap. 3.4.2) *
rezhran6.cg3rezyK řez šestibokého hranolu, afinita (kap. 3.4.2) *
rezhra60.cg3rezyK řez šestibokého hranolu, zadání (kap. 3.4.2) *
afrez.cg3rezyKřez krychle – afinitou (kap. 3.4.2) **
nekonhr.cg3rezyK řez nekonvex. hranolu (kap. 3.4.1, 3.4.2) *
primka0.cg3rezyK,D,Mprůnik přímky tělesem (kap. 3.4.3) **
primka1.cg3rezyK,D,Mprůnik přímky tělesem (kap. 3.4.3) **
primka2.cg3rezyK,D,Mprůnik přímky tělesem (kap. 3.4.3) **
prrov0.cg3rezyK,D,Mbody přímky ve stěnách hranolu (kap. 3.4.3) **
prrov1.cg3rezyK,D,Mbody přímky ve stěnách hranolu (kap. 3.4.3) **
prrov2.cg3rezyK,D,Mbody přímky ve stěnách hranolu (kap. 3.4.3) **
Tělesa II (rotační a nerotační plochy)
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

dvavalce.cg3telesa2D,Mrotační a kosý válec (kap. 3.5) *
koulec.cg3telesa2D,Mkulová plocha a její části (kap. 3.5) *
kuzvalkr.cg3telesa2D,M rotační a kosý kužel a válec – úloha 3.5.1 *
kuzvalel.cg3telesa2D,Mobecný kužel a válec – úloha 3.5.2 *
kuzhyp.cg3telesa2D,Mhyperbolický kužel – úloha 3.5.3 **
valhyp.cg3telesa2D,Mhyperbolický válec – úloha 3.5.3 **
kuzkomr.cg3telesa2K,D,Mkomolý rotační kužel – úloha 3.5.4 **
kuzkomk.cg3telesa2K,D,Mkomolý kosý kužel – úloha 3.5.4 **
kuzvalre.cg3telesa2K,D,Mseříznutý kužel a válec – úloha 3.5.5 **
rothyppr.cg3telesa2K,D,M rotač. jednodílný hyperboloid – úloha 3.5.6 **
rothyp2.cg3telesa2D,M rotač. dvoudílný hyperboloid – úloha 3.5.7 ***
kvadriky0.cg3telesa2D,Mrotační paraboloid – úloha 3.5.8 ***
kvadriky1.cg3telesa2D,M rotační protáhlý elipsoloid– úloha 3.5.8 ***
kvadriky2.cg3telesa2D,M rotační zploštělý elipsoloid – úloha 3.5.8 ***
hyperb1.cg3plochyD,Mmodely – rotační hyperboloid/kužel (kap. 3.5) *
hyperb2.cg3plochyD,Mmodely – rotační hyperboloid/kužel (kap. 3.5) *
hyperb3.cg3plochyD,Mdalší vlastnosti jednodílného rotačního hyperboloidu – úloha 3.5.6 **
vez.cg3plochyD,Mjednoduchý model jednodílného rotačního hyperboloidu – úloha 3.5.6 *
anuloid.cg3plochyK,D,Manuloid – úloha 3.5.9 **
kuzelos.cg3telesa2D,Mklasifikace kuželoseček (kap. 3.6) ***
singkuz.cg3telesa2D,Msingulární kuželosečky (kap. 3.6) **
singul.cg3telesa2D,Msingulární kuželosečky (kap. 3.6) ***
tecrov01.cg3telesa2D,Mtečná rovina rotační válcové plochy bodem – úloha 3.6.3 **
tecrov03.cg3telesa2D,M tečná rovina rotační kuželové plochy v bodě – úloha 3.6.3 *
tecrov04.cg3telesa2D,M tečná rovina rotační kuželové plochy bodem – úloha 3.6.3 *
tecrov02.cg3telesa2D,M tečná rovina rovnoběžná s přímkou – úloha 3.6.4 **
tecrov05.cg3telesa2D,M tečná rovina rotační kuželové plochy – úloha 3.6.4 **
tecrov.cg3telesa2D,Mtečna, tečná rovina – úloha 3.6.5 ***
tecrovkp.cg3telesa2D,Mtečna, tečná rovina kulové plochy – úloha 3.6.6 **
tecrovkp1.cg3telesa2D,M tečná rovina kulové plochy přímkou – úloha 3.6.7 **
Objemy a povrchy těles
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

jehlan3.cg3objemyD,Mrozklad hranolu na jehlany (kap. 3.7) *
objemy.cg3objemyD,Mobjem jehlanu a kužele (kap. 3.7) *
objhom1.cg3objemyD,Mmodely k úloze 3.7.1 *
objhom2.cg3objemyD,Mmodely k úloze 3.7.1 *
objhom01.cg3objemyD,Mdílčí modely k úloze 3.7.1 *
objhom02.cg3objemyD,Mdílčí modely k úloze 3.7.1 *
objemyhr.cg3objemyD,Mobjem hranolu a válce (kap. 3.7) *
objpldel.cg3objemyD,M delky, plochy a objem kužele (kap. 3.7) **
kuzelin1.cg3objemyD,Mkužel maximálního objemu vepsaný do koule – úloha 3.7.2 **
kuzelin2.cg3objemyD,Mkužel maximálního objemu vepsaný do koule – úloha 3.7.2 **
koulein1.cg3objemyD,Mkužel minimálního objemu opsaný kouli – úloha 3.7.3 **
koulein2.cg3objemyD,Mkužel minimálního objemu opsaný kouli – úloha 3.7.3 **
koulein3.cg3objemyD,Mkužel minimálního objemu opsaný kouli – úloha 3.7.3 **
valecin1.cg3objemyD,Mválec maximálního objemu vepsaný do kužele osově – úloha 3.7.4 **
valecin2.cg3objemyD,Mválec maximálního objemu vepsaný do kužele osově – úloha 3.7.4 **
valhor1.cg3objemyD,Mválec max. objemu vepsaný do kužele kolmo k ose – úloha 3.7.5 ***
valhor2.cg3objemyD,Mválec max. objemu vepsaný do kužele kolmo k ose – úloha 3.7.5 ***
valhorch.cg3objemyD,Mproblém v úloze 3.7.5 **
valhoroh.cg3objemyD,Moskulační kružnice řezu ( úloha 3.7.5) ****
Zobrazení v prostoru
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

hranosa.cg3transfD,M osová souměrnost – hranol (kap. 3.8) *
osova.cg3transfD,M osová souměrnost – pravotočivý šroub – úloha 3.8.2 **
hranrov.cg3transfD,Mrovinová souměrnost– hranol (kap. 3.8) *
rovinna.cg3transfD,M rovinová souměrnost – šroub – úloha 3.8.2 **
hranstr.cg3transfD,Mstředová souměrnost– hranol (kap. 3.8) *
stredova.cg3transfD,M středová souměrnost – šroub – úloha 3.8.2 **
hranotoc.cg3transfD,Motáčení – hranol (kap. 3.8) *
srpohyb.cg3transfD,Mšroubový pohyb – úloha 3.8.3 **
cesta.cg3transfD,Mnejkratší cesta – úloha 3.8.5 **
stejnol.cg3transfD,Mstejnolehlost (kap. 3.8.2) *
stejnkul.cg3transfD,Mstejnolehlost – úloha 3.8.6 *
stejnkul2.cg3transfD,Mstejnolehlost se záporným koeficientem *
prickar.cg3transfD,Mstejnolehlost – úloha 3.8.7 *
prickac.cg3transfD,Mstejnolehlost – úloha 3.8.8 *
pomery.cg3transfD,Mobjemy při podobnosti (kap. 3.8.2) *
inverze.cg3transfD,Mkulová inverze (kap. 3.8.3) **
Konstrukční úlohy
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

prurov.cg3konstrD,M,K přímka rovnoběžná s průsečnicí rovin 4.1.1 *
prusec.cg3konstrD,M,Krovnoběžné průsečnice – úloha 4.1.2 *
rovmim.cg3konstrD,M,Krovina rovn. s mimoběžkami – úloha 4.1.3 *
rovnstr.cg3konstrK pravidelný n-boký jehlan – úloha 4.2.1 *
ova60.cg3konstrK konstrukce pravidelného šestibokého jehlanu I. – úloha 4.2.2 *
ova61.cg3konstrD,M řešení úlohy 4.2.2 *
sest0.cg3konstrK kkonstrukce pravidelného šestibokého jehlanu IIa – úloha 4.2.3 *
sest1.cg3konstrD,M řešení IIa úlohy 4.2.3 *
sest2.cg3konstrK,D,M řešení IIb úlohy 4.2.3 *
krychl10.cg3konstrK krychle: dány mimoběžky hran – úloha 4.2.4 **
krychl11.cg3konstrD,Mřešení úlohy 4.2.4 *
krychl20.cg3konstrK krychle: dán střed a hrana – zadání, úloha 4.2.5 **
krychl21.cg3konstrD,Mřešení úlohy 4.2.5 *
hranol0.cg3konstrKzadání k úloze 4.2.6 ***
hranol1.cg3konstrD,Mřešení úlohy 4.2.6 *
vepskr0.cg3konstrK,D,M krychle vepsaná do jehlanu 4.2.7, 4.2.8 **
vepskr1.cg3konstrK,D,M krychle vepsaná do jehlanu 4.2.7, 4.2.8 **
pravo0.cg3konstrKzadání k úloze 4.2.9 **
pravo.cg3konstrD,Mjedno řešení úlohy 4.2.9 **
strrov.cg3konstrD,Mjiné řešení úlohy 4.2.9 **
ortho10.cg3konstrK ABV – konstrukce ortocentrického čtyřstěnu ABV – úloha 4.2.10 *
ortho11.cg3konstrD,M řešení úlohy 4.2.10 *
ortho20.cg3konstrKABC – konstrukce ortocentrického čtyřstěnu – úloha 4.2.11 *
ortho21.cg3konstrD,M řešení úlohy 4.2.11 *
ortho30.cg3konstrKABC – konstrukce ortocentrického čtyřstěnu – úloha 4.2.12***
ortho31.cg3konstrD,M řešení úlohy 4.2.12 *
antihr.cg3konstrK konstrukce antihranolu – úloha 4.2.13 *
kulpl01.cg3konstrKzadání úlohy 4.3.1 **
kulpl00.cg3konstrKzadání úlohy 4.3.2 **
kulpl02.cg3konstrK,D,Mřešení úlohy 4.3.2 **
dvaBp.cg3konstrK,D,Mřešení příkladu 4.3.3 **
dvekul.cg3konstrK,D,Mřešení úlohy 4.3.4 **
opsana.cg3konstrD,Mopsaná kulová plocha, řešení úlohy 4.3.5 **
vepsana.cg3konstrD,Mvepsaná kulová plocha, řešení úlohy 4.3.6 **
obe.cg3konstrD,M obě plochy společně – úlohy 4.3.5, 4.3.6 ***
kulpl.cg3konstrKzačátek řešení úlohy 4.3.6 **
mic.cg3konstrD,Mmíč ve čtyřstěnu, řešení úlohy 4.3.7 **
osmkouli.cg3konstrD,Mkulové plochy a 4 roviny (kap. 4.3) ***
osm.cg3konstrD,M kulové plochy a 4 roviny – speciální poloha (kap. 4.3) ***
pap1a.cg3konstrK,D,MPappova úloha αTB – úloha 4.3.8 **
pap1b.cg3konstrK,D,MPappova úloha αTB – úloha 4.3.8 **
pap2.cg3konstrK,D,MPappova úloha αTα – úloha 4.3.9 **
pap2a2.cg3konstrK,D,MPappova úloha κTα – úloha 4.3.9 ***
pap2ahom.cg3konstrK,D,M Pappova úloha κTα řešená stejnolehlostí – úloha 4.3.9 ***
pap3dil.cg3konstrD,M Pappova úloha αTκ řešená dilatací – úloha 4.3.10 ***
pap3hom.cg3konstrD,M Pappova úloha αTκ řešená stejnolehlostí – úloha 4.3.10 ***
pap4.cg3konstrD,MPappova úloha κTκ – úloha 4.3.10 **
pap4a.cg3konstrD,MPappova úloha κTκ – úloha 4.3.10 **
alfalf1.cg3konstrK,D,Mkonstrukce rovin souměrnosti dvojice rovin – úloha 4.4.1 **
alfalf2.cg3konstrK,D,Mkonstrukce rovin souměrnosti dvojice rovin – úloha 4.4.1 **
alfalf3.cg3konstrK,D,Mkonstrukce rovin souměrnosti dvojice rovin – úloha 4.4.1 **
a_a1.cg3konstrK,D,Mkonstrukce rovin souměrnosti dvojice nemimoběžných přímek – úloha 4.4.2 **
a_a2.cg3konstrK,D,Mkonstrukce rovin souměrnosti dvojice přímek – úloha 4.4.2 **
strprick0.cg3konstrK,D,Mstředy příček – úloha 4.4.3 **
strprick1.cg3konstrK,D,Mstředy příček – úloha 4.4.3 **
strprick2.cg3konstrK,D,Mstředy příček – úloha 4.4.3 **
ba_alfa.cg3konstrK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dané roviny a bodu – úloha 4.4.4 **
ba_p.cg3konstrK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od bodu a přímky – úloha 4.4.5 ***
a_alfar1.cg3konstrK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dané přímky a rovnob. roviny – 4.4.6 ***
a_alfar2.cg3konstrK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dané přímky a rovnob. roviny – 4.4.6 ***
a_alfak.cg3konstrK,D,M mn. bodů stejně vzdálených od dané přímky a kolmé roviny – úloha 4.4.7 ***
abc.cg3konstrK,D,M středy kulových ploch procházejících body ABC – úloha 4.4.8 *
thalet.cg3konstrK,D,Mvrcholy pravých úhlů – úloha 4.4.9 *
thal0.cg3konstrK,D,Mvrcholy pravých úhlů – úloha 4.4.10 *
thal1.cg3konstrK,D,Mvrcholy pravých úhlů – úloha 4.4.10 *
uhly0.cg3konstrK,D,Múhly nad úsečkou – úloha 4.4.11 **
uhly1.cg3konstrK,D,M . . . rotace oblouku – řešení úlohy 4.4.11 **
uhly2.cg3konstrK,D,M . . . rotace oblouku – řešení úlohy 4.4.11 **
uhly3.cg3konstrK,D,M . . . rotace oblouku – řešení úlohy 4.4.11 **
abpomer.cg3konstrK,D,M konstantní poměr vzdáleností od dvou daných bodů – úloha 4.4.12 **
rotk.cg3konstrK,D,Mřešení úlohy 4.5.1 *
rotv.cg3konstrK,D,Mřešení úlohy 4.5.2 *
valecdot.cg3konstrK,D,Mkosý tečný válec – úloha 4.5.3 **
valecdo2.cg3konstrK,D,Mřešení úlohy 4.5.3 **
kuz3p0.cg3konstrK rotační kuželová plocha určená třemi přímkami – úloha 4.5.4 *
kuz3p1.cg3konstrK,D,M řešení úlohy 4.5.4 *
val3p0.cg3konstrK,D,Mrotační válcová plocha určená třemi přímkami – úloha 4.5.5 *
val3p1.cg3konstrK,D,Mrotační válcová plocha určená třemi přímkami – úloha 4.5.5 *
valbody.cg3konstrK,D,Mrotační válcová plocha – úloha 4.5.6 ***
valbody1.cg3konstrK,D,Mrotační válcová plocha – úloha 4.5.6 ***
valcem0.cg3konstrK konstrukce dotykové válcové plochy 4.5.7 ***
valcem1.cg3konstrD,Mřešení úlohy 4.5.7 ***
Analytická geometrie
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

rezkru.cg3analytgD,Milustrace výpočtu – úloha 5.0.8 *
stred.cg3analytgD,Msouřadnice středu úsečky – Kap. 5 *
primka.cg3analytgD,Mpřímka parametricky **
vs.cg3analytgD,Mvlastnosti vektorového součinu *
vvs.cg3analytgD,Mvlastnosti vektorového součinu *
vvvs.cg3analytgD,Mvlastnosti vektorového součinu *
skalsouc.cg3analytgD,Mvlastnosti skalárního součinu **
vidit0.cg3analytgD,Msouvislost skalárního součinu a viditelnosti stěny tělesa **
vidit1.cg3analytgD,Mviditelnost stěn mnohostěnu **
rovinas.cg3analytgD,Mrovina zadaná trojicí bodů *
rovinas2.cg3analytgD,Mobecná rovnice roviny **
normvekt.cg3analytgD,Mnormálový vektor roviny *
baze.cg3analytgD,Mlineární kombinace vektorů ***
elipsa.cg3analytgD,Mparametrické vyjádření křivek ***
kruznice.cg3analytgD,Mřez kulové plochy rovinou ***
sroubov.cg3analytgD,Mpřímé zadání souřadnic bodu ***
Obtížnější úlohy pro nadané žáky
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

pulka.cg3pokrocD,Mpolovina kvádru – úloha 6.1.1 *
boxcut.cg3pokrocD,Mobjem části kvádru – úloha 6.1.1 **
pultroj.cg3pokrocD,M polovina trojbok. hranolu – úloha 6.1.3 **
objemhr0.cg3pokrocD,Mobjem seříznutého hranolu – úloha 6.1.4 **
objemhr1.cg3pokrocD,Mobjem seříznutého hranolu – úloha 6.1.4 **
složka tezobjem
tezobjem.zip
pokroc\tezobjem D,Milustrace k důkazu v příkladu 6.1.5 ****
apolkr0.cg3pokrocK,D,Mrovnost výškových úhlů – úloha 6.2.1 **
apolkr1.cg3pokrocK,D,Mrovnost výškových úhlů – úloha 6.2.1 **
apolkr2.cg3pokrocK,D,Mrovnost výškových úhlů – úloha 6.2.1 **
alfalfp1.cg3pokrocK,D,M poměr vzdáleností od dvou rovin – úloha 6.2.2 **
alfalfp2.cg3pokrocK,D,Mřešení úlohy 6.2.2 pro rovnoběžné roviny**
hyppar1.cg3pokrocD,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dvou mimoběžek – úloha 6.2.3 ****
hyppar2.cg3pokrocD,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dvou mimoběžek – úloha 6.2.3 ****
hyppar3.cg3pokrocD,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dvou mimoběžek – úloha 6.2.3 ****
hyppar4.cg3pokrocD,Mmnožina bodů stejně vzdálených od dvou mimoběžek – úloha 6.2.3 ****
a_alf1.cg3pokrocK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od přímky a roviny – úloha 6.2.4 ****
a_alf2.cg3pokrocK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od přímky a roviny – úloha 6.2.4 ****
a_alf3.cg3pokrocK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od přímky a roviny – úloha 6.2.4 ****
a_alf4.cg3pokrocK,D,Mmnožina bodů stejně vzdálených od přímky a roviny – úloha 6.2.4 ****
kuzplr0.cg3pokrocK,D,Mm. b. konstantního poměru vzdáleností od bodu a roviny – úloha 6.2.5 **
kuzplr1.cg3pokrocK,D,Mm. b. konstantního poměru vzdáleností od bodu a roviny – úloha 6.2.5 **
kuzplr2.cg3pokrocK,D,Mm. b. konstantního poměru vzdáleností od bodu a roviny – úloha 6.2.5 **
pas0.cg3pokrocD,M součet vzdáleností bodu od rovin – úloha 6.2.6 **
pas1.cg3pokrocD,M součet vzdáleností bodu od rovin – úloha 6.2.6 **
kkuniv.figpokrocD,M totéž v Cabri Plus (kap. 6.2) *
elipt0.cg3pokrocK,D,Mkulové plochy v pásu – úloha 6.2.11 **
elipt1.cg3pokrocK,D,Mkulové plochy v pásu – úloha 6.2.11 **
elipt2.cg3pokrocK,D,Mkulové plochy v pásu – úloha 6.2.11 **
složka tecnakp
tecnakp.zip
pokroc\tecnakpK,D,M kulová plocha dotýkající se dvou kulových ploch a roviny – úloha 6.2.12 ****
složka tecnakpinv
tecnakpinv.zip
pokroc\tecnakpinvK,D,M řešení kulovou inverzí – úloha 6.2.12 ***
složka tecnakp3
tecnakp3.zip
pokroc\tecnakp3K,D,Mkulová plocha dotýkající se tří kulových ploch – úloha 6.2.13 ***
alfabetakappa.cg3pokrocK,D,Mkulová plocha dotýkající se dvou rovin a kulové plochy – úloha 6.2.14 **

složka Apol všechny Apolloniovy úlohy jsou v této podsložce

ABCkappa.cg3pokroc\ApolD,MApolloniova úloha BBBκ – úloha 6.3.1 ****
ABCalf.cg3pokroc\ApolD,M Apolloniova úloha BBBα – úloha 6.3.2 ****
ABCalf1.cg3pokroc\ApolD,Mpostup a výsledek (středy ploch) úlohy 6.3.2 ****
ABCalf2.cg3pokroc\ApolD,Mřešení úlohy 6.3.2 ****
ABalfbet.cg3pokroc\ApolD,M Apolloniova úloha BBαα – úloha 6.3.3 ****
ABalfbe1.cg3pokroc\ApolD,Mřešení úlohy 6.3.3 ****
Aabc.cg3pokroc\ApolD,M Apolloniova úloha Bααα – úloha 6.3.4 ***
Kabc.cg3pokroc\ApolD,MApolloniova úloha κααα – řešení dilatací a stejnolehlostí – úloha 6.3.5 ****
Kabchom0.cg3pokroc\ApolD,MApolloniova úloha κααα – řešení přímou stejnolehlostí – úloha 6.3.5 ****
Kabchom1.cg3pokroc\ApolD,M. . . středy stejnolehlostí a středy ploch s vnějším dotykem – úloha 6.3.5 ****
Kabchom2.cg3pokroc\ApolD,M. . . středy stejnolehlostí a středy ploch s vnitřním dotykem – úloha 6.3.5 ****
Kabchom3.cg3pokroc\ApolD,M. . . dvě z výsledných ploch (vnější dotyk) – úloha 6.3.5 ****
Kabchom4.cg3pokroc\ApolD,M. . . dvě z výsledných ploch (vnitřní dotyk) – úloha 6.3.5 ****
ctyriz16.cg3pokroc\ApolD,M speciální poloha κααα – 16 řešení – k úloze 6.3.5 ****
kaplam0.cg3pokroc\ApolD,M soustředné kulové plochy – úloha 6.3.6 ****
kaplam1.cg3pokroc\ApolD,M soustředné kulové plochy – úloha 6.3.6 ****
kaplam2.cg3pokroc\ApolD,M soustředné kulové plochy – úloha 6.3.6 ****
kaplam3.cg3pokroc\ApolD,M soustředné kulové plochy – úloha 6.3.6 ****

KLBtec0.cg3pokrocK,D,Mtečná rovina bodem – úloha 6.4.3 **
KLBtec1.cg3pokrocD,Mřešení pro dotýkající se plochy **
KLB2k0.cg3pokrocK,D,Mtečná rovina bodem – úloha 6.4.3 **
KLB2k1.cg3pokrocD,Mřešení pro nedotýkající se plochy – řešení a část výsledku (úloha 6.4.3) **
KLB2k2.cg3pokrocD,Mřešení pro nedotýkající se plochy – řešení a část výsledku (úloha 6.4.3) **
KLMrov1.cg3pokrocD,M stejnolehlosti tří kulových ploch – úloha 6.4.1 **
KLMrov0.cg3pokrocD,Mspolečná tečná rovina tří kulových ploch – úloha 6.4.4 ***
KLMrov1.cg3pokrocD,Mpostup a část výsledku úlohy 6.4.4 ***
KLMrov2.cg3pokrocD,Mpostup a část výsledku úlohy 6.4.4 ***
dvepB0.cg3pokrocK,D,Mkulová plocha dotýkající se daných přímek – úloha 6.4.5 **
dvepB1.cg3pokrocK,D,Mkulová plocha dotýkající se daných přímek – úloha 6.4.5 **
dvepB2.cg3pokrocK,D,Mkulová plocha dotýkající se daných přímek – úloha 6.4.5 **
ctyrik.cg3pokrocD,Milustrace k úloze 6.5.1 ***
minimum.cg3pokrocD,Milustrace k úloze 6.5.2 ***
kruznice.cg3pokrocD,Milustrace k úloze 6.5.3 **
rovp0.cg3pokrocD,Motočení průmětu – úloha 6.5.4 **
rovp1.cg3pokrocD,Motočení průmětu – úloha 6.5.4 **
krych40.cg3pokrocD,Mkonstrukce krychle – zadání 6.5.5 ***
krych41.cg3pokrocD,Mzačátek řešení úlohy 6.5.5 ***
krych42.cg3pokrocD,Mžádné řešení úlohy 6.5.5 ***
krych43.cg3pokrocD,Mkroky řešení úlohy 6.5.5 ***
krych44.cg3pokrocD,Mkroky řešení úlohy 6.5.5 ***
Tisk didaktických materiálů
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

mettest.cg3tiskyK,M,T ilustrace tvorby didaktického testu (kap. 7.1) **
mettest2.cg3tiskyK,M,Tilustrace užití a úpravy didaktického testu (kap. 7.2) **
mettestk.cg3tiskyK,M,Tilustrace úpravy průmětů (kap. 7.2) **
rezkvadr.cg3tiskyM,T šablona – řez krychle a kvádru (kap. 7.3) **
rezhran.cg3tiskyM,T šablona – řezy hranolu (kap. 7.3) **
rezjehl.cg3tiskyM,Tšablona – řezy jehlanu (kap. 7.3) **
rezjehl2.cg3tiskyM,Tšablona – řezy různých jehlanů (kap. 7.3) **
skutvel.cg3tiskyM,Tpokus o skutečné velikosti (kap. 7.3) **
Modely – hry – pro podporu prostorové představivosti a tisk kvízů
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

skladac.cg3imagineD,Mhádanka s modelem – úloha 8.2.1 **
skladres.cg3imagineD,Mjedno řešení úlohy 8.2.1 **
krychlic.cg3imagineD,M hádanka – počet krychliček – úloha 8.2.2 **
kryc34.cg3imagineD,Mjedna poloha roviny v úloze 8.2.2 **
krycpl.cg3imagineD,Mjednodušší varianta úlohy 8.2.2 **
kryc35.cg3imagineD,M umí někdo víc? – řešení úlohy 8.2.2 **
rezbodem.cg3imagineD,Mobrácená hádanka – úloha 8.2.3 ***
stuha.cg3imagineD,M,T nejkratší cesta v síti, rozvinutí – úloha 8.2.4 ***
kviz01.cg3imagineD,M,Tpříprava a tisk kvízu – překlápění krychle – úloha 8.2.5 **
kviz02.cg3imagineD,M,Tdalší připravené zadání k úloze 8.2.5 **
krychle.cg3imagineK,M,Tmodel pro tvorbu kvízových úloh – pohledy na krychli k úloze 8.2.6 **
krychla.cg3imagineD,M,Tpřipravené zadání k úloze 8.2.6 **
krychlea.cg3imagineD,M,T trochu jiný přístup a řešení úlohy 8.2.6 **
krychlat.cg3imagineD,M,Tskrytím objektů vytvoříme zadání **
krychleb.cg3imagineD,M,Tještě jedna dvojice k úloze 8.2.6 **
krychlbt.cg3imagineD,M,T zadání pro úlohu 8.2.6, varianta b) **
s1dopln.cg3imagineD,M,T připravená sestava na doplnění útvaru – úloha 8.2.7 **
s23dopln.cg3imagineD,M,Tobě rozdělené části (k úloze 8.2.7) **
s2dopln.cg3imagineD,M,Trozdělení – jedna část (k úloze 8.2.7) **
s3dopln.cg3imagineD,M,Trozdělení – druhá část (k úloze 8.2.7) **
Další pomocné modely, které nebyly komentované v textu
ModelSložka UrčeníPopisObtížnost

kosouhle.cg3uvodD,Mvlastnosti, principy kosoúhlého promítání *
dvekruz.cg3uvodD,Mukázka různých promítacích metod na stejném modelu kružnic *
koule.cg3uvodD,Mkoule *
krychle.cg3uvodD,M„drátěná" krychle *
krychlep.cg3uvodD,Mkrychle *
rovn.cg3uvodD,Msoustavy rovnoběžek *
koulestinstr.cg3uvodD,Mstředové průměty koule *
spoltez.cg3telesaD,Mpodobné čtyřstěny se společným těžištěm **
parabol.cg3plochyD,Mrotační paraboloid *
osovacyk.cg3plochyD,Mcyklické plochy – osová **
vinuty.cg3plochyD,Mvinutý sloupek **
archimed.cg3plochyD,Marchimedova serpentina **